Położenie

Lasy Nadleśnictwa Stuposiany położone są w południowo-wschodniej części Polski, w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Lutowiska. Nadleśnictwo od północnego wschodu i południa sąsiaduje z Ukrainą, od północy i zachodu z Nadleśnictwem Lutowiska, a od południowego zachodu z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym.

Historia

Lasy Nadleśnictwa Stuposiany stanowiły uprzednio własność prywatną drobnych indywidualnych gospodarstw wiejskich miejscowych górali – Bojków, oraz większych majątków i spółek leśnych. W lasach włościańskich gospodarowano indywidualnie na podstawie obowiązujących wówczas przepisów i zarządzeń, natomiast lasy większych własności musiały posiadać plany gospodarcze.

Projekty i fundusze

"Projekt retencji górskiej"