Wydawca treści Wydawca treści

Położenie Nadleśnictwa Stuposiany

Lasy Nadleśnictwa Stuposiany położone są w południowo-wschodniej części Polski, w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Lutowiska. Nadleśnictwo od północnego wschodu i południa sąsiaduje z Ukrainą, od północy i zachodu z Nadleśnictwem Lutowiska, a od południowego zachodu z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym.

 

 

Cały obszar Nadleśnictwa Stuposiany położony jest w Parku Krajobrazowym Doliny Sanu. Na terenie Nadleśnictwa znajduje się rezerwat przyrody Zakole utworzony dla ochrony cennych obszarów torfowiskowych. 

Obszar Nadleśnictwa Stuposiany znajduje się według Regionalizacji przyrodniczo – leśnej w:

Krainie: VIII – Karpackiej

Mezoregionie: 8-18 - Bieszczadów Wysokich

 

Według podziału fizyczno-geograficznego Kondrackiego (2002) obszar Nadleśnictwa Stuposiany położony jest w:

Megaregionie: Karpaty

Prowincji: Karpaty Wschodnie z Podkarpaciem

Podprowincji: Beskidy Wschodnie

Makroregionie: Beskidy Lesiste

Mezoregionie: Bieszczady Zachodnie

 

Źródło: Plan Urządzania Lasu sporządzony na lata od 2015 do 2024 dla Naldeśnictwa Stuposiany