Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Lasy Nadleśnictwa Stuposiany stanowiły uprzednio własność prywatną drobnych indywidualnych gospodarstw wiejskich miejscowych górali – Bojków, oraz większych majątków i spółek leśnych. W lasach włościańskich gospodarowano indywidualnie na podstawie obowiązujących wówczas przepisów i zarządzeń, natomiast lasy większych własności musiały posiadać plany gospodarcze.

Do Spółki Leśnej „Stuposiany” należała czynna do roku 1932 kolejka leśna łącząca miejscowość Ustrzyki Górne – Berehy i Sokoliki Górskie. Kolejka ta miała za zadanie udostępnienie nowych terenów dla eksploatacji drewna, co było głównym celem założonej spółki.

Całość gospodarki leśnej tych terenów nastawiona była prawie wyłącznie na pobór masy przynoszący doraźne korzyści materialne.

W latach 1939-1944 Bieszczady znajdowały się pod okupacją niemiecką. Latem 1944 roku wyzwolone zostały tereny Bieszczadów Zachodnich, które stały się terenem działania nacjonalistów ukraińskich (UPA). W 1947 roku przeprowadzono akcję „Wisła", w wyniku której ludność bojkowską wysiedlono na Ziemie Odzyskane i do byłego ZSRR. Zniszczone zostały wszystkie wsie na terenie Nadleśnictwa.  

Nadleśnictwo Stuposiany utworzono w 1951 roku na terenach graniczących z ZSRR. Powierzchnia Nadleśnictwa wynosiła ok. 29 tys. ha. W 1952 roku Nadleśnictwo zostało włączone do Rejonu LP w Ustrzykach Dolnych. W 1954 roku nie było jeszcze uruchomionego urzędu Nadleśnictwa Stuposiany, pracę organizował na tych terenach delegowany przez Lasy Państwowe z Nadleśnictwa Lutowiska Leśniczy Julian Bartnik (zmarł w 2008 r.). Budował wraz z Zakładem Budownictwa Leśnego w Ustrzykach Dolnych drogi, mosty, osady, leśniczówki. Spławiał drewno Sanem do składnicy w Dwerniku. W 1957 roku Nadleśnictwo podzielono na trzy jednostki: Dwernik, Stuposiany i Tarnawa. W Nadleśnictwie Tarnawa działalność gospodarczą uruchomiono dopiero w 1966 roku, a obsadzono je administracyjnie w 1971 roku. Nadleśniczymi Nadleśnictwa Stuposiany obsadzonego administracyjnie w 1956 r. byli kolejno: Władysław Pepera, Stanisław Guga, Zbyszko Łukaczyński, Aleksander Wójcik, Włodzimierz Podyma, Janusz Karnat, Jan Mazur i obecnie Ewa Tkacz.

Pierwszy plan urządzania gospodarstwa leśnego powstał w 1961 roku. W 1963 roku w rejonie Bereżek introdukowano żubry linii kaukaskiej – hodowla zamknięta w dolinie potoku Zwór.

Budynek Nadleśnictwa to dawna strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza. Zbudowany jest z belek pozostałych po zrujnowanej cerkwi w Stuposianach. Szkoła Podstawowa w Stuposianach powstała na fundamentach dawnego dworu majątku Stuposiany Dolne. Na położonym za potokiem Wołosaty cmentarzu pochowany jest jeden z właścicieli majątku Stuposiany Górne (obecne Pszczeliny) Marceli Wisłocki (1804-1887).

Na terenie dawnego Nadleśnictwa Tarnawa we wsi Beniowa (obecnie nie istniejącej) w majątku braci Rubinstein studenci z Wydziału Lasowego Politechniki Lwowskiej odbywali praktyki.

Źródło: Plan Urządzania Lasu sporządzony na lata od 2015 do 2024 dla Naldeśnictwa Stuposiany