Rezerwaty przyrody

Rezerwat ,,Zakole"

Parki krajobrazowe

Cały obszar Nadleśnictwa leży w granicach Parku Krajobrazowego Doliny Sanu

Obszary Natura 2000

Cała powierzchnia Nadleśnictwa została zaliczona do obszaru Natura 2000 PLC180001 „Bieszczady"

Pomniki przyrody

Za pomniki przyrody uznawane są twory przyrody ożywionej i nieożywionej, które oprócz wartości naukowych, przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych charakteryzują się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je spośród innych tworów natury.

Użytki ekologiczne

Obecnie w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Stuposiany nie znajduje się żaden istniejący użytek ekologiczny.