Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzania lasu, który sporządzany jest na okres 10 lat. Zaplanowany etat wynika z potrzeb hodowlanych lub potrzeb przebudowy drzewostanów. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, ale również systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach tzw. Zapas na pniu.

Zaprojektowany łączny etat użytkowania lasu na lata 2015-2024 dla Nadleśnictwa Stuposiany wynosi 605 170,00 m3.

Etat cięć w użytkowaniu rębnym 439 191,00 m3 grubizny i w użytkowaniu przedrębnym 165 979,00 m3.

Powierzchniowy etat użytkowania przedrębnego obejmujący (CP-P, TW, TP) wynika z potrzeb pielęgnacyjnych drzewostanów.