Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie Lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu.

Nadleśnictwo Stuposiany prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o plan urządzania lasu, opracowany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu. Plan sporządzono wg stanu na dzień 1 stycznia 2015 roku, obowiązuje na lata 2015 – 2024. Został zatwierdzony przez Ministra Środowiska pismem DLP-I.611.10.2015.LP z dnia 05.11.2015 r.
Wybrane treści elementów składowych planu zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Stuposiany. Elementy planu nie udostępnione  w BIP, zgodnie z art.10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 6 września 2001r. Nr 112 poz.1198 z późn. zm.) udostępniane  mogą być na wniosek.

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-stuposiany/plan-urzadzania-lasu