Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie Lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu.

Nadleśnictwo Stuposiany prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o plan urządzania lasu, opracowany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu. Plan sporządzony wg stanu na dzień 1 stycznia 2015 roku i na mocy decyzji Ministra Środowiska obowiązuje na lata 2015 – 2024.
Wybrane treści elementów składowych planu zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Stuposiany. Elementy planu nie udostępnione  w BIP, zgodnie z art.10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 6 września 2001r. Nr 112 poz.1198 z późn. zm.) udostępniane  mogą być na wniosek.

 

Część opisowa planu urządzania lasu Nadleśnictwa Stuposiany udostępniana jest w siedzibie Nadleśnictwa pod adresem: Stuposiany 4, 38-713 Lutowiska.