Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Stuposiany
Nadleśnictwo Stuposiany
13 461 00 10, IP 3423100
13 461 00 10

Stuposiany 1A

38-713 Lutowiska

 

Numery kont bankowych:

BGŻ BNP PARIBAS o. Sanok

40 2030 0045 1110 0000 0077 8780

PKO Bank Polski o. Rzeszów

61 1020 2980 0000 2402 0031 0813

 

CENTRUM PROMOCJI LEŚNICTWA W MUCZNEM

Muczne 2

38-713 Lutowiska

cpl.muczne@krosno.lasy.gov.pl

tel: 516 824 694

Nadleśniczy
Ewa Tkacz
13 461 00 10, kom. 606 724 017, IP 3423121
Zastępca Nadleśniczego
Tomasz Baran
13 461 09 35, kom. 664 727 964, IP 3423311
Główny Księgowy
Aneta Stańko
13 461 09 41, kom. 501 046 898 IP 3423611
Inżynier Nadzoru
Mariusz Szpiech
13 461 09 33, kom. 664 936 659, IP 3423219
p.o. Sekretarza
Grzegorz Wójtowicz
13 461 09 47, kom. 510 275 340, IP 3423673
Starszy Specjalista SL ds. żubrów - Kierownik Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem
Marek Brański
508 996 194

Stanowisko ds. pracowniczych:

Bożena Pająk
Specjalista ds. kadr i płac
Tel.: 13 461 09 32, kom. 506 843 885, IP 3423131

Dział gospodarki leśnej

Zenon Amarowicz
Starszy Specjalista ds. ochrony lasu i p. poż.
Tel.: 13 461 09 38, IP 3423314
Monika Mizgała - Janc
Starszy Specjalista ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 13 461 09 39, kom. 572 333 556, IP 3423315
Marcin Staniszewski
Starszy Specjalista ds. użytk. lasu i marketingu
Tel.: 13 461 09 36, kom. 698 899 961, IP 3423312
Jakub Pełdiak
Specjalista ds. łowiectwa i edukacji leśnej
Tel.: 501 046 893
Ewelina Górna-Baran
Starszy Referent ds. edukacji leśnej
Tel.: 508 996 225

Dział finansowo-księgowy:

Monika Magusiak
Starszy Księgowy
Tel.: 13 461 09 42, kom. 13 461 00 10, IP 3423612
Angelika Różańska
Księgowy
Tel.: 13 461 09 43, kom. 501 048 151, IP 3423613
Olimpia Zastawna-Wójcik
Księgowy
Tel.: 13 461 09 40, IP 3423600
Aleksandra Zoszczak
Księgowy
Tel.: 13 461 09 44, IP 3423614
Kaja Hrabal
Starszy Referent ds. księgowości
Tel.: 13 461 09 43, kom. 501 046 896, IP 3423613

Dział administracyjno - gospodarczy:

Magdalena Walko
Sekretariat/ Starszy Referent ds. administracji
Tel.: 13 461 00 10, IP 3423100
Ewa Świergocka
Specjalista ds. adm.
Tel.: 13 461 09 46, IP 3423672
Marek Młynarczyk
Konserwator
Tel.: 13 461 00 10

Posterunek Straży Leśnej

Paweł Kuźmicz
p.o. Komendanta Straży Leśnej
Tel.: 13 461 09 34, kom. 606 716 538, IP 3423221
Jakub Pełdiak
Specjalista SL
Tel.: 13 461 09 34, kom. 501 046 893, IP 3423221