Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Stuposiany
Nadleśnictwo Stuposiany
13 461 00 10, IP 3423100
13 461 00 10

Stuposiany 1A

38-713 Lutowiska

 

CENTRUM PROMOCJI LEŚNICTWA W MUCZNEM

Muczne 2

38-713 Lutowiska

cpl.muczne@krosno.lasy.gov.pl

tel: 516 824 694

Nadleśniczy Nadleśnictwa Stuposiany
Jan Mazur
13 461 00 10, kom. 606 419 310 IP 3423121
Zastępca Nadleśniczego
Ewa Tkacz
13 461 09 35, kom. 606 724 017 IP 3423311
Główny Księgowy
Aneta Stańko
13 461 09 41, kom. 501 046 898 IP 3423611
Inżynier Nadzoru
Tomasz Baran
13 461 09 33, kom. 664 727 964 IP 3423219
Sekretarz
Adam Drapała
13 461 09 45, kom. 606 726 862 IP 3423671
Kierownik Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem
Ewelina Górna - Baran
692 359 442

Stanowisko ds. pracowniczych:

Bożena Pająk
Specjalista ds. kadr i płac
Phone number: 13 461 09 32, kom. 506 843 885, IP 3423131

Dział gospodarki leśnej

Zenon Amarowicz
St. Spec. ds. ochrony lasu i p. poż.
Phone number: 13 461 09 38, IP 3423314
Marek Brański
St. spec. ds. łowieckich
Phone number: 13 461 09 37, kom. 602 271 137, IP 3423313
Monika Mizgała - Janc
Spec. ds. zagospodarowania lasu
Phone number: 13 461 09 39, kom. 572 333 556, IP 3423315
Marcin Staniszewski
Spec. ds. użytk. lasu i marketingu
Phone number: 13 461 09 36, kom. 698 899 961, IP 3423312
Kaja Hrabal
Referent ds. edukacji leśnej
Phone number: 501 046 896
Jakub Pełdiak
St. Referent ds. edukacji leśnej
Phone number: 501 046 893

Dział finansowo-księgowy:

Monika Magusiak
Starszy Księgowy
Phone number: 13 461 09 42, kom. 13 461 00 10, IP 3423612
Angelika Różańska
Księgowy
Phone number: 13 461 09 43, kom. 501 048 151, IP 3423613
Olimpia Zastawna-Wójcik
Księgowy
Phone number: 13 461 09 40, IP 3423600
Aleksandra Zoszczak
Księgowy
Phone number: 13 461 09 44, IP 3423614

Dział administracyjno - gospodarczy:

Magdalena Walko
Sekretariat/ Referent ds. administracji
Phone number: 13 461 00 10, IP 3423100
Grzegorz Wójtowicz
Spec. ds. techniczno - informatycznych
Phone number: 13 461 09 47, kom. 510 275 340, IP 3423673
Ewa Świergocka
Specjalista ds. adm.
Phone number: 13 461 09 46, IP 3423672
Marek Młynarczyk
Konserwator
Phone number: 13 461 00 10

Posterunek Straży Leśnej

Paweł Świderski
Komendant Straży Leśnej
Phone number: 13 461 09 34, kom. 664 936 657, IP 3423221
Paweł Kuźmicz
Strażnik Leśny
Phone number: 13 461 09 34, kom. 606 716 538, IP 3423221