Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Nadleśnictwo Stuposiany
Nadleśnictwo Stuposiany
13 461 00 10, 13 461 01 71
13 461 00 10, 13 461 01 71

Stuposiany 4

38-713 Lutowiska

CENTRUM PROMOCJI LEŚNICTWA W MUCZNEM

tel: 516 824 694

Nadleśniczy Nadleśnictwa Stuposiany
Jan Mazur
606 419 310
Zastępca Nadleśniczego
Ewa Tkacz
606 724 017
Główny Księgowy
Aneta Stańko
501 046 898
Inżynier Nadzoru
Tomasz Baran
664 727 964
Sekretarz
Adam Drapała
606 726 862
Kierownik Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem
Ewelina Górna - Baran
692 359 442

Stanowisko ds. pracowniczych:

Bożena Pająk
Specjalista ds. kadr i płac
phone-abbreviation: 506 843 885

Dział gospodarki leśnej

Zenon Amarowicz
St. Spec. ds. ochrony lasu i p. poż.
phone-abbreviation: 13 461 00 10
Marek Brański
St. spec. ds. łowieckich
phone-abbreviation: 602 271 137
Monika Mizgała
Spec. ds. zagospodarowania lasu
phone-abbreviation: 572 333 556
Marcin Staniszewski
Spec. ds. użytk. lasu i marketingu
phone-abbreviation: 698 899 961
Kaja Hrabal
Referent ds. edukacji leśnej
phone-abbreviation: 501 046 896
Adrianna Natanek
St. Referent ds. edukacji leśnej
phone-abbreviation: 512 988 148
Jakub Pełdiak
St. Referent ds. edukacji leśnej
phone-abbreviation: 501046893

Dział finansowo-księgowy:

Monika Magusiak
Starszy Księgowy
phone-abbreviation: 13 461 00 10
Angelika Różańska
Księgowy
phone-abbreviation: 501 048 151
Olimpia Zastawna-Wójcik
Księgowy
phone-abbreviation: 13 461 00 10
Aleksandra Zoszczak
Księgowy
phone-abbreviation: 13 461 00 10

Dział administracyjno - gospodarczy:

Magdalena Walko
Sekretariat/ Referent ds. administracji
phone-abbreviation: 13 461 00 10
Grzegorz Wójtowicz
Spec. ds. techniczno - informatycznych
phone-abbreviation: 510 275 340
Ewa Świergocka
Specjalista ds. adm.
phone-abbreviation: 13 461 00 10
Marek Młynarczyk
Konserwator
phone-abbreviation: 13 461 00 10

Posterunek Straży Leśnej

Paweł Świderski
Komendant Straży Leśnej
phone-abbreviation: 664 936 657
Paweł Kuźmicz
Strażnik Leśny
phone-abbreviation: 606 716 538