Lista aktualności Lista aktualności

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA KUPNO DZICZYZNY Zn. spr.: Z.7312.10.2023

Zaproszenie do złożenia oferty

Nadleśnictwo Stuposiany zaprasza do złożenia oferty pisemnej na zakup tusz zwierzyny łownej (jelenia, sarny, dzika) w Nadleśnictwie Stuposiany.

 

Pisemne oferty wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu w sprawie zasad i trybu prowadzenia postępowania ofertowego ustalającego warunki sprzedaży tusz zwierzyny łownej (jelenia, sarny, dzika) w Nadleśnictwie Stuposiany należy złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa Stuposiany w zaklejonej lub zszytej kopercie „Oferta na zakup tusz zwierzyny łownej”   do dnia 29 września 2023 r. do godz. 12.00”.

 

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu ofertowym jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy Nadleśnictwa Stuposiany.

 

Numer rachunku bankowego Nadleśnictwa Stuposiany: 16 1600 1462 1016 7866 5000 0003

 

Wadium w wysokości 3 000,00 zł. (słownie) dwa tysiące złotych 00/100.

 

Przez wpłacenie wadium rozumie się uznanie rachunku bankowego Nadleśnictwa,  najpóźniej w terminie do 29 września 2023 r. do godz. 12.00.

 

Nadleśnictwo Stuposiany oferuje do sprzedaży:

Lp.

Gatunek

Ilość sztuk do sprzedaży

Szacunkowa masa w kg

Cena minimalna w zł netto

1

Jeleń

9

1185

11,25

2

Sarna

2

42

19,5

3

Dzik

3

168

5,25

 

Z poważaniem
Ewa Tkacz
Nadleśniczy