Lista aktualności Lista aktualności

POCZTÓWKA Z LASU

Z okazji Międzynarodowego Dnia Lasu, Nadleśnictwo Stuposiany przygotowało konkurs „Pocztówka z lasu”.

W związku ze zbliżającymi się obchodami Międzynarodowego Dnia Lasu, który przypada 21.03.2021r., serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie o charakterze fotograficznym.

Celem konkursu jest:

- wzbogacenie wiedzy o lesie i jego mieszkańcach;

- kształtowanie wrażliwości na potrzeby środowiska przyrodniczego;

- rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna otaczającej przyrody;

- rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych;

- zachęcanie do zdrowej rywalizacji;

- promocja aktywnych form spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

 

Założeniem naszego konkursu jest powstanie prac będących swoistym kolażem fotografii przyrodniczej.

 

Regulamin konkursu:

1. Temat konkursu- „Pocztówka z lasu”

2. Temat zakłada stworzenie połączenia w całość rożnych fotografii przyrodniczych związanych z lasem. Praca ma wyglądać jak kartka pocztowa w stylu kolaż, czyli musi być podzielona na kilka pól wypełnionych Waszymi „leśnymi zdjęciami”.

3. Sugerujemy wykorzystanie ogólnodostępnych funkcji w telefonach komórkowych, które już w kilka chwil umożliwią stworzenie takiej kompozycji. Konieczny jest jednak spacer do lasu (najlepiej rodzinny), by pozyskać odpowiedni do utworzenia kolażu materiał J. Zdjęcia trzeba wykonać osobiście, nie można wykorzystywać fotografii nie swojego autorstwa.

4. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Stuposiany.

5. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych, którzy lubią fotografię i spacery po lesie, w następujących kategoriach wiekowych:

- do 18 lat

- powyżej 18 lat.

6. Autor lub jago opiekun zobowiązuje się do przesłania drogą elektroniczną Organizatorom 1 pracy. Tematyka zdjęć musi być związana z tytułem konkursu.

Maksymalna liczba prac 1.

Zestaw fotografii liczonych jako jedna praca nie powinien przekraczać liczby 4 zdjęć.

Wysłanie pracy na konkurs jest potwierdzeniem, że jest się jej autorem. Nadleśnictwo Stuposiany nie ponosi odpowiedzialności za przesłane prace, które wykorzystują zdjęcia innych osób.

7. Prace należy przesłać na adres: stuposiany@krosno.lasy.gov.pl do dnia 18.03.2021r.

8. Nie jest możliwe zgłaszanie prac pocztą tradycyjną.

9. Oprócz przesłania pracy, konieczne jest również dołączenie danych zawierających: tytuł, imię
i nazwisko autora oraz kategorię wiekową

10. Wszystkie prace zostaną opublikowane na profilu FB Nadleśnictwa Stuposiany, a najlepsze zostaną nagrodzone. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatorów. Organizator przyzna 6 nagród za wyróżnienia w konkursie, w zgodzie z  art.  21  ust.1  pkt.68  Ustawy  z  dnia  26  lipca  1991  r.  o  podatku dochodowym  od  osób  fizycznych.

11. Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 21.03.2021r.

12. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych prac w publikacjach związanych z konkursem.

14. Przekazanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zgodą na publiczną prezentację fotografii oraz imienia i nazwiska autora na stronie internetowej i profilu FB Nadleśnictwa Stuposiany.

15. Lista nagrodzonych osób będzie dostępna na stronie internetowej i profilu FB Nadleśnictwa.