Lista aktualności Lista aktualności

Pierwszy patrol konny na terenie naszego nadleśnictwa

"Nie ma większej tajemnicy niż więź łącząca jeźdźca i konia..." - mimo tego, że kiedyś koń był głównie użytkowany do pracy na roli, transporcie czy zrywce drewna, dziś uznawany jest za zwierzę współtowarzyszące.

Zmienił się profil pracy tych zwierząt i budujące jest to, że konie są użytkowane przez Straż Leśną, Policją czy Straż Graniczną oraz że współpraca wszystkich tych formacji jest możliwa.
Pierwszy patrol konny, który odbył się 25 września, na terenie naszego nadleśnictwa został przeprowadzony we współpracy z Policją (oddziałem z Rzeszowa).
Mimo że było to coś nowego dla ludzi odwiedzających nasz teren, to funkcjonariusze Policji wraz z naszym leśniczym Edwardem Kołomyją spotkali się z pozytywnym odbiorem.
Patrol, który się odbył oraz następne, które będą, niewątpliwie przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa turystów oraz ludzi pracujących na naszym terenie.
Jak wiadomo w ostatnim czasie spotykamy się z blokadami powierzchni przeznaczonych do pozyskania drzew - co przekłada się na bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia blokujących, jak i pracowników ZUL. Oprócz blokad spotykamy się z niszczeniem mienia należącym do nadleśnictwa - ambon.
Dlatego przemierzanie leśnych duktów konno, pozwala na przebycie większej ilości kilometrów w krótszym czasie.
Działania podjęte przez nas są podyktowane nie tylko ostatnimi wydarzeniami, ale również intensywnym i wzmożonym ruchem turystycznym, który obserwowaliśmy w tym roku.
Zdajemy sobie sprawę z atrakcyjności naszego terenu, dlatego istotne dla nas jest podnoszenie bezpieczeństwa oraz komfortu dla wszystkich użytkowników Nadleśnictwa Stuposiany.