Lista aktualności Lista aktualności

Oświadczenie

Stuposiany, 12.02.2021 r.

Oświadczenie

W związku z informacjami przekazanymi do mediów przez Kolektyw Wilczyce Nadleśnictwo Stuposiany informuje, że w zależności od ilości opadów śniegu odśnieża się wszystkie drogi stokowe, utrzymując ich przejezdność w celu prowadzenia gospodarki leśnej. Takie czynności prowadzone były również 11 lutego na drodze nr 7, która prowadzi też do oddziału 219a.

O udrożnienie całej drogi nr 7 wnioskowała również Straż Graniczna oraz GOPR. Należy nadmienić, że Straż Graniczna w celu wykonywania swoich ustawowych obowiązków jest uprawniona do korzystania z wszystkich dróg leśnych. Ciągnik przecierający trasę na drodze nr 7 nie wjechał na teren obozowiska, gdzie rozłożone są namioty. Ciągnik ten dojechał do przełęczy, nawrócił i zjechał do Mucznego. Jadąc do przełęczy nie tylko odśnieżano drogę, ale również usunięto przeszkody w postaci powalonych drzew. W pobliżu przełączy zmagazynowane jest 70 m3 zakontraktowanego drewna, które w najbliższych dniach będzie wywożone. Obecny na miejscu strażnik leśny jasno tłumaczył protestującym, jakie są cele odśnieżania oraz rejestrował te działania za pomocą kamery.

Strażnik leśny, który obecny był przy odśnieżaniu, umówiony był z Komendantem Straży Leśnej w okolicach Pokazowej Zagrody Żubrów. Najkrótsza trasa prowadziła dalszą częścią drogi nr 7, na której rozłożone są namioty i inne konstrukcje  obozowiska kolektywu. Tam spotkał się z prowokującym zachowaniem mężczyzny, który posługiwał się językiem niemieckim. Mężczyzna ten nie reagował na przekazywane komunikaty. Strażnik leśny, chcąc uniknąć sytuacji konfliktowej, zszedł z drogi i stromym zboczem przemieszczał się wzdłuż obozowiska Kolektywu Wilczyc, co również jest uwidocznione na filmie.

Nie negujemy prawa obywateli do wyrażania swoich poglądów, jak również legalnych form ich manifestacji. Jesteśmy jednak zobowiązani do wykonywania zadań wynikających z faktu zarządzania powierzonym nam majątkiem Skarbu Państwa zgodnie z prawem i w tej kwestii dochowujemy wszelkiej staranności. Z uwagi na kierowane pod naszym adresem insynuacje, rozstrzygnięcie tych spraw przekazaliśmy do organów ścigania.

Jan Mazur

Nadleśniczy Nadleśnictwa Stuposiany