Asset Publisher Asset Publisher

JAN MAZUR ZASTĘPCĄ DYREKTORA RDLP W KROŚNIE

W związku z powołaniem Pana Nadleśniczego Jana Mazura na stanowisko Zastępcy Dyrektora Regionalnego ds. gospodarki leśnej, pracownicy Nadleśnictwa Stuposiany składają Panu serdeczne podziękowania za wieloletnią wspólną pracę. Wniósł Pan w nasze życie dużą wiedzę leśną, ciekawe pomysły do realizacji, dobrą atmosferę w pracy, optymizm i zdecydowanie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, kreatywność w wyznaczaniu nowych celów. Zawsze z cierpliwością, taktem i wyczuciem w stosunku do innych starał się Pan wpoić nam szacunek i pokorę wobec bogactwa otaczającej nas przyrody. Był Pan wzorem uczciwości, skromności i życzliwości – zawsze znajdował Pan czas na uśmiech i dobre dla nas słowo. W związku z podjęciem przez Pana nowego wyzwania, życzymy dużo zdrowia i pomyślności w realizacji swoich zamierzeń. Wiemy, że Stuposiany będą zawsze bliskie Pana sercu i ufamy, że będzie Pan naszym częstym gościem. Dziękujemy.

W piątek 26 lutego Marek Marecki, dyrektor RDLP w Krośnie powołał na stanowisko swego zastępcy ds. gospodarki leśnej Jana Mazura, dotychczasowego nadleśniczego Nadleśnictwa Stuposiany. Mgr inż. Jan Mazur jest absolwentem Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. Pracę w leśnictwie zaczął w 1988 roku w Nadleśnictwie Brzegi Dolne (obecnie Ustrzyki Dolne) jako stażysta, następnie adiunkt, główny inżynier i zastępca nadleśniczego. Od 1 czerwca 2002 r. do chwili obecnej pełnił funkcję nadleśniczego Nadleśnictwa Stuposiany. Jest autorem projektu kompleksowego zagospodarowania turystycznego doliny górnego Sanu. To jego staraniem powstała m.in. pokazowa zagroda żubrów, Centrum Promocji Leśnictwa, plenerowa ekspozycja wypału węgla drzewnego czy też kompleks tras narciarskich i ścieżek przyrodniczych łącznie z wieżą widokową na Jeleniowatym. Zrealizowano wiele innych inwestycji służących turystyce, jak parkingi leśne, wiaty odpoczynkowe czy modernizację drogi do Mucznego. W tym czasie Nadleśnictwo Stuposiany wzięło też na siebie wiodącą rolą wśród jednostek, tworzących Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Bieszczadzkie”. - Najważniejsza na moim nowym stanowisku jest konsekwentna praca dla lasu i dla ludzi – deklaruje dyrektor Jan Mazur. - Zarządzanie gospodarką leśną w całym regionie to dla mnie wiele nowych wyzwań, zwłaszcza w obliczu nadchodzących zmian w prawodawstwie Unii Europejskiej, dotyczących podejścia do ochrony bioróżnorodności. W działalności na rzecz lasów chcę łączyć społeczność lokalną, środowiska samorządowe, działaczy sportowych, pasjonatów łowiectwa i obserwacji przyrody, przedstawicieli nauki i kultury regionu. Dyrektor Mazur ma 56 lat, jest żonaty, ma dorosłą córkę. Jego pasją, poza leśnictwem, jest medycyna, zoologia, łowiectwo i czynna ochrona przyrody. Interesuje się także sportem, zwłaszcza sportami zimowymi. Czas wolny spędza w kontakcie z przyrodą i na stokach narciarskich.

Tekst i zdjęcie: Edward Marszałek