Asset Publisher Asset Publisher

Imiona żubrów

Imiona wszystkich żubrów linii białowieskiej pochodzących z polskich hodowli zaczynają się literami "PO". Wyjątek stanowi linia pszczyńska, ponieważ imiona żubrów wywodzących się z tej linii rozpoczynają się od liter "PL".

Literami "PU" rozpoczynają się imiona żubrów pochodzących z Polski i należących do linii białowiesko-kaukaskiej. Takimi literami zaczynają się też imiona żubrów przebywających w Zagrodzie Pokazowej Żubrów w Mucznem. W Zagrodzie urodziło się dotychczas ponad 20 żubrów, m.in. Purpurka, Pujan, Putomek, Puder, Putrycja, Puzel, Pudding, czy Puzonia.

Każdego roku Nadleśnictwo Stuposiany ogłasza konkurs na żubrze imię. Propozycje należy wysyłać na adres e-mail: stuposiany@krosno.lasy.gov.pl z dopiskiem "Konkurs na imię dla żubra".

Dla ułatwienia zrobiliśmy dla Państwa zestawienie wszystkich imion żubrów linii białowiesko-kaukaskiej. W nawiasie obok imienia podany jest numer rodowodowy.