Lista aktualności Lista aktualności

 

Po 30-godzinnej podróży, późnym popołudniem 16 lutego trójka żubrów ze Szwajcarii dotarła do Nadleśnictwa Stuposiany, gdzie zamieszkała w czterohektarowej zagrodzie pokazowej. Są to dwie trzyletnie krowy Uroa i Tjlli oraz dwuletni byk Urkan – wszystkie pochodzą z ogrodów zoologicznych w Bernie i Goldau Już od kwietnia będzie można je oglądać ze specjalnie w tym celu zbudowanych tarasów widokowych.

Rozładunek zwierząt przeprowadzany był już niemal w ciemnościach. Zwierzęta opuszczały kolejno skrzynie, po czym zaczęły szusowanie w metrowym śniegu, co znaczy, że długą podróż zniosły znakomicie. To przemieszczanie żubrów po Europie ma na celu zachowanie mocno zawężającej się puli genetycznej u tych zwierząt, a właśnie problemy natury genetycznej stanowią największe zagrożenie dla trwałości gatunku. Przywiezione dzisiaj osobniki zostały dobrane z uwagi na relatywnie dalekie  pokrewieństwo z bieszczadzkimi. Pierwszą noc spędziły zwiedzając nowe miejsce pobytu, wydeptały już sobie ścieżkę do wodopoju, rankiem podeszły w okolice paśnika, w którym mają zgromadzoną sporą rozmaitość karmy. Docelowo w zagrodzie pokazowej zamieszka 5-7 żubrów. Wkrótce dojedzie tu kilku osobników z Francji i Austrii.

Zagroda żubrów w Mucznem to element programu ochrony tego gatunku w Karpatach, prowadzonego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie. Cały kompleks obiektów zajmuje dziewięć hektarów. Platformy widokowe pozwalają na oglądanie zwierząt niemal na całości zagrody pokazowej. Wybieg jest bardzo urozmaicony; przez środek przepływa strumyk, zaś paśnik znajduje się w najodleglejszym punkcie wybiegu, porośniętym wiekowymi jodłami.

Udostępnienie zagrody zwiedzającym jest planowane na początek maja bieżącego roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach realizacji projektu „Ochrona żubra in situ w Polsce – część południowa" trwa budowa zagrody dla żubrów w leśnictwie Muczne. Zagroda składa się z dwóch części: zagrody aklimatyzacyjnej i zagrody pokazowej. Populacja  żubrów żyjąca w Bieszczadach, jedyna krajowa należąca do linii nizinno-kaukaskiej, wymaga genetycznego wzbogacenia. Źródłem genetycznie cennych osobników mogą być tylko zagraniczne hodowle. Łącznie planuje się przywóz 18 osobników: ze Szwajcarii,  Niemiec, Francji, Belgii i ze Szwecji. Wskazane żubry zostały wybrane na podstawie analiz rodowodowych i jako takie są cenne dla stada w Bieszczadach. Część tych osobników po okresie aklimatyzacji zostanie wypuszczona na wolność, pozostałe będą eksponowane w zagrodzie pokazowej. Zagroda pokazowa wyposażona będzie w dwa tarasy widokowe z zadaszeniami i tablice informujące o projekcie, historii żubra w Polsce w tym w Bieszczadach. Powstaje jedyna w województwie podkarpackim zagroda, gdzie można będzie z bliska obejrzeć żubry. Prezentacja gatunku w zagrodzie pokazowej  pozwoli na zmniejszenie presji turystycznej w ostojach wolnościowej populacji. Hodowla przywiezionych osobników w bardzo dobrych warunkach, pozwoli na uzyskanie potomstwa do reintrodukcji w celu wzbogacenie puli genowej wschodniej części wolnościowego bieszczadzkiego stada żubrów. 

  Zagroda aklimatyzacyjna

fot.1. Budowa zagrody pokazowej.

 

fot.2. Budowa bramy wjazdowej.

 

fot.3. Fundament pod tablice informacyjne.

 

fot.4. Fundamenty magazynopaśnika.